megamonster.tumblr.com

Psychoterapia rodziny

Terapia rodzin jest taką formą terapii, w której udział bierze najczęściej cała rodzina (rodzice i dzieci). Wynika to z założenia, iż rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują. Problemy u jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na powstawanie zaburzenia.

Terapia rodzinna jest najczęściej proponowana w następujących momentach:


Psychoterapia rodziny: